بوكيمون النار الأحمر رمز النسخة الغش

Cheat Codes is one of the best features that GBA4iOS has. This feature allows the players to cheat the games using codes. The cheat codes can help the players getting more experience, العناصر النادرة, infinite money, الحلوى وغيرها الكثير.

بوكيمون النار الأحمر النسخة تحميل

Each GBA games uses different cheat codes. في هذه المقالة, we will share the cheat codes for Pokemon Fire Red Version. You can visit how to insert the cheat codes page to read the detail using them in the ألعاب GBA.

We suggest you to use the cheat codes that you need the most while playing Pokemon Fire Red Version. Once you don’t need it anymore, you can just disable it, instead of delete it. وبالتالي, in case you need it, you can just enable it. الآن, take a look on the Cheat Codes for Pokemon Fire Red Version below:

Pokemon Fire Red Version Cheat Codes

Catch Pokemon Easily

The cheat code below will rise the chance to catch Pokemon. وبالتالي, it will be easier for the players to get any Pokemon they want. This cheat codes is working 100{803ed8db6623ed859483af28aba57c148c854171c1b322519bd6e9258fa92a66} for normal or wild Pokemon, but it’s not 100{803ed8db6623ed859483af28aba57c148c854171c1b322519bd6e9258fa92a66} for the legendaries. حسنا, at least it give you a bigger chance to get ones.

GameShark Code:

87ACF659 707466DC
8BB602F7 8CEB681A

Infinite money Cheat!

Even though you are playing a game, you still need money to buy items that you need when you are on an adventure. The players can get money after fighting with wild monster or selling items.

ومع ذلك, it takes times to get amount of money that you need to buy rare items as they are expensive. The cheat codes below will help you to get infinite money. Follow the steps below to get infinite money on Pokemon Fire Red Version and Pokemon Leaf Green.

Code:

Activate the special code below when using the CodeBreaker Codes for Pokemon Fire Red and Leaf Green.

83005000 61A1
83005002 0A35

الآن, please follow the instructions below:

1) Try to activate the RNG code along with any other code required.

2) Load the saved game.

3) Look at the Trainer Card (first screen only).

Return to the Main Menu and press B button to close it. NEVER press A button to go back to the Main Menu because your game may CRASH. Remember to tap only B button to return to the Main Menu.

NOTE: Don’t skip this steps, otherwise the code won’t work.

4) Press the combination button for the code you want to use.

5) Check if it has worked, then SAVE the game and RESET!

After you have successfully activated the cheat codes, insert the codes below:

Infinite money:

Button Combination is B + START

74000130 03F5
820257BC 423F
74000130 03F5
820257BE 000F

INFINITE EXP

To use the infinite experience, you must insert the master code below and enable it.

كود ماستر

0000295F000A
101DC9D40007
830050000000
830050020000

Infinite Exp

74000130027د
7300218C0001
82023D501388

How does it work?

In the gameshark cheat lists, enable the infinite exp cheat before playing. ثم, find a wild pokemon to fight. After the battle, you will likely to receive experience points. The experience points will start to level you up until you stop it. You can disable this experience cheat in the gameshark cheat lists to stop the experience points adding.

Unlimited Rare Candy and Masterball

Unlimited Masterball (in PC):
82025840 0001

Unlimited Rare Candies (in PC):
82025840 0044

You can just use the cheat codes below to get the specific items. You can use them just in case you are too lazy to find them in the game. The cheat codes below has the similar eight-front digits. You only need to change the last four or three digits of the cheat codes.

Pokeballs:
0002 = Ultra Ball
0003 = Great Ball
0004 = Poke Ball
0005 = Safari Ball
0006 = Net Ball
0007 = Dive Ball
0008 = Nest Ball
0009 = Repeat Ball
000A = Timer Ball
000B = Luxury Ball
000C = Premier Ball

Items:
000D = Potion
000E = Antidote
000F = Burn Heal
0010 = Ice Heal
0011 = Awakening
0012 = Parlyz Heal
0013 = Full Restore
0014 = Max Potion
0015 = Hyper Potion
0016 = Super Potion
0017 = Full Heal
0018 = Revive
0019 = Max Revive
001A = Fresh Water
001B = Soda Pop
001C = Lemonade
001D = MooMoo Milk
001E = Energy Powder
001F = Energy Root
0020 = Heal Powder
0021 = Revival Herb
0022 = Ether
0023 = Max Ether
0024 = Elixer
0025 = Max Elixer
0026 = Lava Cookie
0027 = Blue Flute
0028 = Yellow Flute
0029 = Red Flute
002A = Black Flute
002B = White Flute
002C = Berry Juice
002D = Sacred Ash
002E = Shoal Salt
002F = Shoal Shell
0030 = Red Shard
0031 = Blue Shard
0032 = Yellow Shard
0033 = Green Shard
003F = HP Up
0040 = Protein
0041 = Iron
0042 = Carbos
0043 = Calcium
0045 = PP Up
0046 = Zinc
0047 = PP Max
0049 = Guard Spec
004A = Dire Hit
004B = X Attack
004C = X Defend
004D = X Speed
004E = X Accuracy
004F = X Special
0050 = Poke Doll
0051 = Fluffy Tail
0053 = Super Repel
0054 = Max Repel
0055 = Escape Rope
0056 = Repel
005D = Sun Stone
005E = Moon Stone
005F = Fire Stone
0060 = Thunder Stone
0061 = Water Stone
0062 = Leaf Stone
0067 = Tiny Mushroom
0068 = Big Mushroom
006A = Pearl
006B = Big Pearl
006C = Stardust
006D = Star Piece
006E = Nugget
006F = Heart Scale

Mail:
0079 = Orange Mail
007A = Harbor Mail
007B = Glitter Mail
007C = Mech Mail
007D = Wood Mail
007E = Wave Mail
007F = Bead Mail
0080 = Shadow Mail
0081 = Tropic Mail
0082 = Dream Mail
0083 = Fab Mail
0084 = Retro Mail

Berries:
0085 = Cheri Berry
0086 = Chesto Berry
0087 = Pecha Berry
0088 = Rawst Berry
0089 = Aspear Berry
008A = Leppa Berry
008B = Oran Berry
008C = Persim Berry
008D = Lum Berry
008E = Sitrus Berry
008F = Figy Berry
0090 = Wiki Berry
0091 = Mago Berry
0092 = Aguav Berry
0093 = Iapapa Berry
0094 = Razz Berry
0095 = Bluk Berry
0096 = Nanab Berry
0097 = Wepear Berry
0098 = Pinap Berry
0099 = Pomeg Berry
009A = Kelpsy Berry
009B = Qualot Berry
009C = Hondew Berry
009D = Grepa Berry
009E = Tamato Berry
009F = Cornn Berry
00A0 = Magost Berry
00A1 = Rabuta Berry
00A2 = Nomel Berry
00A3 = Spelon Berry
00A4 = Pamtre Berry
00A5 = Watmel Berry
00A6 = Durin Berry
00A7 = Belue Berry
00A8 = Liechi Berry
00A9 = Ganlon Berry
00AA = Salac Berry
00AB = Petaya Berry
00AC = Apicot Berry
00AD = Lansat Berry
00AE = Starf Berry
00AF = Enigma Berry

HMS, إلخ, etc.:
00B3 = Bright Powder
00B4 = White Herb
00B5 = Macho Brace
00B6 = Exp Share
00B7 = Quick Claw
00B8 = Soothe Bell
00B9 = Mental Herb
00BA = Choice Band
00BB = King’s Rock
00BC = Silver Powder
00BD = Amulet Coin
00BE = Cleanse Tag
00BF = Soul Dew
00C0 = Deep Sea Tooth
00C1 = Deep Sea Scale
00C2 = Smoke Ball
00C3 = Everstone
00C4 = Focus Band
00C5 = Lucky Egg
00C6 = Scope Lens
00C7 = Metal Coat
00C8 = Leftovers
00C9 = Dragon Scale
00CA = Light Ball
00CB = Soft Sand
00CC = Hard Stone
00CD = Miracle Seed
00CE = Black Glasses
00CF = Black Belt
00D0 = Magnet
00D1 = Mystic Water
00D2 = Sharp Beak
00D3 = Poison Barb
00D4 = Nevermelt Ice
00D5 = Spell Tag
00D6 = Twisted Spoon
00D7 = Charcoal
00D8 = Dragon Fang
00D9 = Silk Scarf
00DA = Up-Grade
00DB = Shell Bell
00DC = Sea Incense
00DD = Lax Incense
00DE = Lucky Punch
00DF = Metal Powder
00E0 = Thick Club
00E1 = Stick
00FE = Red Scarf
00FF = Blue Scarf
0100 = Pink Scarf
0101 = Green Scarf
0102 = Yellow Scarf
0103 = Mach Bike
0104 = Coin Case
0105 = ItemFinder
0106 = Old Rod
0107 = Good Rod
0108 = Super Rod
0109 = S.S. Ticket
010A = Contest Pass
010C = Wailmer Pail
010D = Devon’s Goods
010E = Soot Sack
010F = Basement Key
0110 = Acro Bike
0111 = PokeBlock Case
0112 = Letter
0113 = Eon Ticket
0114 = Red Orb
0115 = Blue Orb
0116 = Scanner
0117 = Go-Goggles
0118 = Meteorite
0119 = Rm.1 Key
011A = Rm.2 Key
011B = Rm.4 Key
011C = Rm.6 Key
011D = Storage Key
011E = Root Fossil
011F = Claw Fossil
0120 = Devon Scope
0121 = TM01 (Focus Punch)
0122 = TM02 (Dragon Claw)
0123 = TM03 (Water Pulse)
0124 = TM04 (Calm Mind)
0125 = TM05 (Roar)
0126 = TM06 (Toxic)
0127 = TM07 (Hail)
0128 = TM08 (Bulk Up)
0129 = TM09 (Bullet Seed)
012A = TM10 (Hidden Power)
012B = TM11 (Sunny Day)
012C = TM12 (Taunt)
012D = TM13 (Ice Beam)
012E = TM14 (Blizzard)
012F = TM15 (Hyper Beam)
0130 = TM16 (Light Screen)
0131 = TM17 (Protect)
0132 = TM18 (Rain Dance)
0133 = TM19 (Giga Drain)
0134 = TM20 (Safeguard)
0135 = TM21 (Frustration)
0136 = TM22 (Solar Beam)
0137 = TM23 (Iron Tail)
0138 = TM24 (Thunderbolt)
0139 = TM25 (Thunder)
013A = TM26 (Earthquake)
013B = TM27 (Return)
013C = TM28 (Dig)
013D = TM29 (Psychic)
013E = TM30 (Shadow Ball)
013F = TM31 (Brick Break)
0140 = TM32 (Double Team)
0141 = TM33 (Reflect)
0142 = TM34 (Shock Wave)
0143 = TM35 (Flamethrower)
0144 = TM36 (Sludge Bomb)
0145 = TM37 (Sandstorm)
0146 = TM38 (Fire Blast)
0147 = TM39 (Rock Tomb)
0148 = TM40 (Aerial Ace)
0149 = TM41 (Torment)
014A = TM42 (Facade)
014B = TM43 (Secret Power)
014C = TM44 (Rest)
014D = TM45 (Attract)
014E = TM46 (Thief)
014F = TM47 (Steel Wing)
0150 = TM48 (Skill Swap)
0151 = TM49 (Snatch)
0152 = TM50 (Overheat)
0153 = HM01 (Cut)
0154 = HM02 (Fly)
0155 = HM03 (Surf)
0156 = HM04 (Strength)
0157 = HM05 (Flash)
0158 = HM06 (Rock Smash)
0159 = HM07 (Waterfall)
015A = HM08 (Dive)
015D = {Oak’s Parcel}
015E = {Poke Flute}
015F = {Secret Key}
0160 = {Bike Voucher}
0161 = {Gold Teeth}
0162 = {Old Amber}
0163 = {Card Key}
0164 = {Elevator Key}
0165 = {Dome Fossil}
0166 = {Helix Fossil}
0167 = {Silph Scope}
0168 = {Bicycle}
0169 = {Town Map}
016A = {Battle Searcher}
016B = {Voice Checker}
016C = {TM Case}
016D = {Berry Bag}
016E = {Help TV}
016F = {Tri-Pass}
0170 = {Rainbow Pass}
0171 = {Tea}
0172 = {Mystery Ticket}
0173 = {Aurora Ticket}
0174 = {Konaire}
0175 = {Ruby Plate}
0176 = {Sapphire Plate}
01F4 = [Jail Key]
01F5 = [Elevator Key]
01F6 = [Small Tablet]
01F7 = [F-Disk]
01F8 = [R-Disk]
01F9 = [L-Disk]
01FA = [D-Disk]
01FB = [U-Disk]
01FC = [Subway Key]
01FD = [Maingate Key]
01FE = [Card Key]
01FF = [Down St. Key]
0200 = [DNA Sample 1]
0201 = [Bayleef DNA]
0202 = [DNA Sample 2]
0203 = [Quilava DNA]
0204 = [DNA Sample 3]
0205 = [Croconaw DNA]
0206 = [DNA Sample 4]
0207 = [Sudowoodo DNA]
0208 = [DNA Sample 5]
0209 = [Misdreavus DNA]
020A = [DNA Sample 6]
020B = [Mightyena DNA]
020C = [DNA Sample 7]
020D = [Raikou DNA]
020E = [DNA Sample 8]
020F = [Entei DNA]
0210 = [DNA Sample 9]
0211 = [Suicune DNA]
0212 = [Data ROM]
0213 = [Steel Teeth]
0214 = [Gear]
0215 = [Red ID Badge]
0216 = [Green ID Badge]
0217 = [Blue ID Badge]
0218 = [Yellow ID Badge]
0219 = [Time Flute]
021A = [Ein File S]
021B = [Ein File H]
021C = [Ein File C]
021D = [Ein File P]
021E = [Cologne Case]
021F = [Joy Scent]
0220 = [Excite Scent]
0221 = [Vivid Scent]
0222 = [Powerup Part]
0223 = [Ein File F]

How to Buy Rare Items in Pokemart

The cheat codes below can help you buy rare items, such as rare candies and masterballs in pokemart. But to be able to use the codes, you must follow some notes below:

  1. From the beginning of the game, DO NOT enter the codes until you have delivered oaks package and returned to Viridain City.
  2. التالى, at the pokemart, enter the pc item mod in the first place. بعد ذلك, insert the infinitive pc item code.
  3. الآن, you should have had unlimited rare candies in your pc. ثم, withdraw the candies and sell them until your money reaches 99999999.
  4. Repeat this process until you have enough to level up your Pokemon and you are satisfied.
  5. You can only get free master balls at pokemart once, but you can get the items on the lists below as many as you like.
  6. Please disable the cheat codes for other rare items when you are buying the one rare item in the pokemart.

420258420063 = inf pc item

820258400044 = pc item mod to buy rare candies

Pokemon Fire Red Version Cheat Codes
Buy items in the pokemart
82003884xxxx
Replace xxxx with the following

0001 = Master Ballx
0002 = Ultra Ball
0003 = Great Ball
0004 = Poke Ball
0005 = Safari Ball
0006 = Net Ball
0007 = Dive Ball
0008 = Nest Ball
0009 = Repeat Ball
000A = Timer Ball
000B = Luxury Ball
000C = Premier Ball
000D = Potion
000E = Antidote
000F = Burn Heal
0010 = Ice Heal
0011 = Awakening
0012 = Parlyz Heal
0013 = Full Restore
0014 = Max Potion
0015 = Hyper Potion
0016 = Super Potion
0017 = Full Heal
0018 = Revive
0019 = Max Revive
001A = Fresh Water
001B = Soda Pop
001C = Lemonade
001D = MooMoo Milk
001E = Energy Powder
001F = Energy Root
0020 = Heal Powder
0021 = Revival Herb
0022 = Ether
0023 = Max Ether
0024 = Elixer
0025 = Max Elixer
0026 = Lava Cookie
0027 = Blue Flute
0028 = Yellow Flute
0029 = Red Flute
002A = Black Flute
002B = White Flute
002C = Berry Juice
002D = Sacred Ash
002E = Shoal Salt
002F = Shoal Shell
0030 = Red Shard
0031 = Blue Shard
0032 = Yellow Shard
0033 = Green Shard
003F = HP Up
0040 = Protein
0041 = Iron
0042 = Carbos
0043 = Calcium
0044 = Rare Candy
0045 = PP Up
0046 = Zinc
0047 = PP Max
0049 = Guard Spec
004A = Dire Hit
004B = X Attack
004C = X Defend
004D = X Speed
004E = X Accuracy
004F = X Special
0050 = Poke Doll
0051 = Fluffy Tail
0053 = Super Repel
0054 = Max Repel
0055 = Escape Rope
0056 = Repel
005D = Sun Stone
005E = Moon Stone
005F = Fire Stone
0060 = Thunder Stone
0061 = Water Stone
0062 = Leaf Stone
0067 = Tiny Mushroom
0068 = Big Mushroom
006A = Pearl
006B = Big Pearl
006C = Stardust
006D = Star Piece
006E = Nugget
006F = Heart Scale
0079 = Orange Mail
007A = Harbor Mail
007B = Glitter Mail
007C = Mech Mail
007D = Wood Mail
007E = Wave Mail
007F = Bead Mail
0080 = Shadow Mail
0081 = Tropic Mail
0082 = Dream Mail
0083 = Fab Mail
0084 = Retro Mail
0085 = Cheri Berry
0086 = Chesto Berry
0087 = Pecha Berry
0088 = Rawst Berry
0089 = Aspear Berry
008A = Leppa Berry
008B = Oran Berry
008C = Persim Berry
008D = Lum Berry
008E = Sitrus Berry
008F = Figy Berry
0090 = Wiki Berry
0091 = Mago Berry
0092 = Aguav Berry
0093 = Iapapa Berry
0094 = Razz Berry
0095 = Bluk Berry
0096 = Nanab Berry
0097 = Wepear Berry
0098 = Pinap Berry
0099 = Pomeg Berry
009A = Kelpsy Berry
009B = Qualot Berry
009C = Hondew Berry
009D = Grepa Berry
009E = Tamato Berry
009F = Cornn Berry
00A0 = Magost Berry
00A1 = Rabuta Berry
00A2 = Nomel Berry
00A3 = Spelon Berry
00A4 = Pamtre Berry
00A5 = Watmel Berry
00A6 = Durin Berry
00A7 = Belue Berry
00A8 = Liechi Berry
00A9 = Ganlon Berry
00AA = Salac Berry
00AB = Petaya Berry
00AC = Apicot Berry
00AD = Lansat Berry
00AE = Starf Berry
00AF = Enigma Berry
00B3 = Bright Powder
00B4 = White Herb
00B5 = Macho Brace
00B6 = Exp Share
00B7 = Quick Claw
00B8 = Soothe Bell
00B9 = Mental Herb
00BA = Choice Band
00BB = King’s Rock
00BC = Silver Powder
00BD = Amulet Coin
00BE = Cleanse Tag
00BF = Soul Dew
00C0 = Deep Sea Tooth
00C1 = Deep Sea Scale
00C2 = Smoke Ball
00C3 = Everstone
00C4 = Focus Band
00C5 = Lucky Egg
00C6 = Scope Lens
00C7 = Metal Coat
00C8 = Leftovers
00C9 = Dragon Scale
00CA = Light Ball
00CB = Soft Sand
00CC = Hard Stone
00CD = Miracle Seed
00CE = Black Glasses
00CF = Black Belt
00D0 = Magnet
00D1 = Mystic Water
00D2 = Sharp Beak
00D3 = Poison Barb
00D4 = Nevermelt Ice
00D5 = Spell Tag
00D6 = Twisted Spoon
00D7 = Charcoal
00D8 = Dragon Fang
00D9 = Silk Scarf
00DA = Up-Grade
00DB = Shell Bell
00DC = Sea Incense
00DD = Lax Incense
00DE = Lucky Punch
00DF = Metal Powder
00E0 = Thick Club
00E1 = Stick
00FE = Red Scarf
00FF = Blue Scarf
0100 = Pink Scarf
0101 = Green Scarf
0102 = Yellow Scarf
0103 = Mach Bike
0104 = Coin Case
0105 = ItemFinder
0106 = Old Rod
0107 = Good Rod
0108 = Super Rod
0109 = S.S. Ticket
010A = Contest Pass
010C = Wailmer Pail
010D = Devon’s Goods
010E = Soot Sack
010F = Basement Key
0110 = Acro Bike
0111 = PokeBlock Case
0112 = Letter
0113 = Eon Ticket
0114 = Red Orb
0115 = Blue Orb
0116 = Scanner
0117 = Go-Goggles
0118 = Meteorite
0119 = Rm.1 Key
011A = Rm.2 Key
011B = Rm.4 Key
011C = Rm.6 Key
011D = Storage Key
011E = Root Fossil
011F = Claw Fossil
0120 = Devon Scope
0121 = TM01 (Focus Punch)
0122 = TM02 (Dragon Claw)
0123 = TM03 (Water Pulse)
0124 = TM04 (Calm Mind)
0125 = TM05 (Roar)
0126 = TM06 (Toxic)
0127 = TM07 (Hail)
0128 = TM08 (Bulk Up)
0129 = TM09 (Bullet Seed)
012A = TM10 (Hidden Power)
012B = TM11 (Sunny Day)
012C = TM12 (Taunt)
012D = TM13 (Ice Beam)
012E = TM14 (Blizzard)
012F = TM15 (Hyper Beam)
0130 = TM16 (Light Screen)
0131 = TM17 (Protect)
0132 = TM18 (Rain Dance)
0133 = TM19 (Giga Drain)
0134 = TM20 (Safeguard)
0135 = TM21 (Frustration)
0136 = TM22 (Solar Beam)
0137 = TM23 (Iron Tail)
0138 = TM24 (Thunderbolt)
0139 = TM25 (Thunder)
013A = TM26 (Earthquake)
013B = TM27 (Return)
013C = TM28 (Dig)
013D = TM29 (Psychic)
013E = TM30 (Shadow Ball)
013F = TM31 (Brick Break)
0140 = TM32 (Double Team)
0141 = TM33 (Reflect)
0142 = TM34 (Shock Wave)
0143 = TM35 (Flamethrower)
0144 = TM36 (Sludge Bomb)
0145 = TM37 (Sandstorm)
0146 = TM38 (Fire Blast)
0147 = TM39 (Rock Tomb)
0148 = TM40 (Aerial Ace)
0149 = TM41 (Torment)
014A = TM42 (Facade)
014B = TM43 (Secret Power)
014C = TM44 (Rest)
014D = TM45 (Attract)
014E = TM46 (Thief)
014F = TM47 (Steel Wing)
0150 = TM48 (Skill Swap)
0151 = TM49 (Snatch)
0152 = TM50 (Overheat)
0153 = HM01 (Cut)
0154 = HM02 (Fly)
0155 = HM03 (Surf)
0156 = HM04 (Strength)
0157 = HM05 (Flash)
0158 = HM06 (Rock Smash)
0159 = HM07 (Waterfall)
015A = HM08 (Dive)
015D = {Oak’s Parcel}
015E = {Poke Flute}
015F = {Secret Key}
0160 = {Bike Voucher}
0161 = {Gold Teeth}
0162 = {Old Amber}
0163 = {Card Key}
0164 = {Elevator Key}
0165 = {Dome Fossil}
0166 = {Helix Fossil}
0167 = {Silph Scope}
0168 = {Bicycle}
0169 = {Town Map}
016A = {Battle Searcher}
016B = {Voice Checker}
016C = {TM Case}
016D = {Berry Bag}
016E = {Help TV}
016F = {Tri-Pass}
0170 = {Rainbow Pass}
0171 = {Tea}
0172 = {Mystery Ticket}
0173 = {Aurora Ticket}
0174 = {Konaire}
0175 = {Ruby Plate}
0176 = {Sapphire Plate}
01F4 = [Jail Key]
01F5 = [Elevator Key]
01F6 = [Small Tablet]
01F7 = [F-Disk]
01F8 = [R-Disk]
01F9 = [L-Disk]
01FA = [D-Disk]
01FB = [U-Disk]
01FC = [Subway Key]
01FD = [Maingate Key]
01FE = [Card Key]
01FF = [Down St. Key]
0200 = [DNA Sample 1]
0201 = [Bayleef DNA]
0202 = [DNA Sample 2]
0203 = [Quilava DNA]
0204 = [DNA Sample 3]
0205 = [Croconaw DNA]
0206 = [DNA Sample 4]
0207 = [Sudowoodo DNA]
0208 = [DNA Sample 5]
0209 = [Misdreavus DNA]
020A = [DNA Sample 6]
020B = [Mightyena DNA]
020C = [DNA Sample 7]
020D = [Raikou DNA]
020E = [DNA Sample 8]
020F = [Entei DNA]
0210 = [DNA Sample 9]
0211 = [Suicune DNA]
0212 = [Data ROM]
0213 = [Steel Teeth]
0214 = [Gear]
0215 = [Red ID Badge]
0216 = [Green ID Badge]
0217 = [Blue ID Badge]
0218 = [Yellow ID Badge]
0219 = [Time Flute]
021A = [Ein File S]
021B = [Ein File H]
021C = [Ein File C]
021D = [Ein File P]
021E = [Cologne Case]
021F = [Joy Scent]
0220 = [Excite Scent]
0221 = [Vivid Scent]
0222 = [Powerup Part]
0223 = [Ein File F]

That’s all the Cheat Codes for the Pokemon Fire Red Version. We hope it helps you. Remember to only enable the Cheat Codes that you need the most. Never activate all cheat codes at the same time for it might cause crash. Enjoy the GBA game!